Termeni si conditii de colaborare

SC ALMATAX SRL, cu sediul în ZALAU, str. ALEEA ASTREI, BL. L2, AP. 36, JUD. SALAJ în calitate de prestator de servicii şi clientul în calitate de beneficiar, se supun următoarelor termene şi condiţii în vederea prestării de către prestator a serviciilor comandate de către client:SC ALMATAX SRL ofera clientilor urmatorul serviciu:

• LIVRAREA cumparaturilor la domiciliul/sediul firmei clientului

Pentru serviciul prestat, SC ALMATAX  SRL va încasa de la client un comision. Comisionul se achita cash,  la livrarea cumparaturilor, impreuna cu cv bonului de casa. SC ALMATAX  SRL se obliga să afişeze şi să actualizeze permanent lista care conţine contravaloarea comisionului .Serviciul “Livrare Cumpărături la Domiciliu” presupune achiziţionarea de către prestator de produse pe bază de comandă a clientului şi livrarea acestora la locaţia indicată de client. Pentru ca o comandă să fie validă, clientul are obligaţia de a completa clar formularul de comandă,  în care trebuie să specifice toate detaliile legate de produsele ce urmează a fi achiziţionate. În situaţia în care clientul doreşte achiziţionarea unui produs de la o anumită locaţie, va preciza locaţia în mod expres. Dacă clientul nu specifică o locaţie expresă de unde să fie achiziţionat un anumit produs,

SC ALMATAX SRL îşi rezervă dreptul de alegere a locaţiei de unde va achiziţiona cumpărăturile clientului.SC ALMATAX SRL nu îşi asumă nicio răspundere în situaţia în care clientul doreşte un anumit produs de la un anumit supermarket însă, în momentul prestării serviciului, acel bun nu se găseşte pe stoc. Dacă clientul doreşte produse similare celui dorit în situaţia în care acesta nu se găseşte pe stoc, va trebui să specifice acest aspect în formularul de comandă.În situaţia în care clientul precizează o singură locaţie pentru achiziţia unui singur bun, însă, din motive neimputabile prestatorului bunul nu se găseşte la locaţia respectivă, iar clientul nu doreşte produse similare, prestatorul are obligatia de a comunica acest lucru clientului care va hotări daca renunta la acel produs sau  prefera achizitionarea acestuia din alta locatie. SC ALMATAX SRL va face dovada faptului că bunul nu se găseşte în acel moment fie cu poza raftului fie cu înscris semnat şi ştampilat de şeful de raion al magazinului, respectiv o fişă de inventar.În situaţia în care, bunul comandat de client nu se găseşte la locaţia indicată în mod expres, iar clientul comunica telefonic reprezentantului prestatorului că doreşte achiziţionarea bunului şi din altă locaţie, clientul este de acord ca, pentru deplasarea prestatorului la altă locaţie în interesul clientului se percepe un comision suplimentar de 10 lei pentru fiecare locaţie “extra”.

SC ALMATAX  SRL va achiziţiona pentru client doar bunuri având specificaţiile clientului, bunuri cu termen de valabilitate neexpirat. De asemenea, SC ALMATAX SRL îşi asumă obligaţia depozitarii în mod corespunzător a cumpărăturilor făcute pe durata transportului până la locaţia de livrare.

SC ALMATAX SRL nu îşi asumă nicio obligaţie de garanţie a calităţii produsului cumpărat, atâta timp cât achiziţionează bunuri doar cu termen de valabilitate neexpirat şi asigură transportul corespunzător al bunurilor cumpărate.La livrarea produselor, SC ALMATAX SRL are obligaţia de a înmâna clientului produsele comandate, precum şi documentele justificative, respectiv bon fiscal/factura şi chitanţa.

SC ALMATAX  SRL nu îşi asumă nici o răspundere pentru bunurile achiziţionate pentru client în situaţia în care, din motive neimputabile SC ALMATAX  SRL, acestea nu corespund întru totul cu dorinţa clientului.Clientul are obligatia de a verifica produsele inscrise in lista de cumparaturi in momentului livrarii acestora. Orice reclamatii ulterioare nu  vor fi luate in considerare.În situaţia în care clientul lanseaza comanda pentru prestarea serviciului, SC ALMATAX SRL preia comanda şi prestează pentru client serviciul respectiv, însă, din diverse motive, clientul nu mai doreşte să intre în posesia bunurilor achiziţionate, clientul este de acord şi recunoaşte că produce un prejudiciu prestatorului echivalent cu contravaloarea bunurilor achiziţionate la care se adăugă şi dobânda legală. Totodată, clientul recunoaşte că, raportat la obiectul de activitate al SC ALMATAX SRL, păstrarea bunurilor achiziţionate nu echivalează cu recuperarea prejudiciului.În această situaţie,

SC ALMATAX SRL îşi rezervă dreptul de a-şi recupera prejudiciul în faţa instanţei civile, clientul urmând a fi obligat atât la plata prejudiciului produs cât şi la plata taxelor de timbru, onorariu avocat şi orice alte taxe necesare în vederea recuperării prejudiciului. În situaţia în care, pe durata prestării serviciul ales de client, acesta manifesta un comportament indecent/nepoliticos faţă de reprezentantul SC ALMATAX SRL, aceasta din urmă îşi rezervă dreptul de a renunţa la finalizarea serviciului pe care îl prestează. În măsura în care se produce un prejudiciu în sarcina SC ALMATAX SRL, acesta se va adresa instanţei civile în vederea recuperării prejudiciului. Orice eventual litigiu se va rezolva între părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul se va soluţiona pe calea instanţei judecătoreşti, fiind competente instanţele din Mun. Zalau.

Clientul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către SC ALMATAX SRL cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677 /2001, în vederea prestării serviciului comnadat. În acest sens, SC ALMATAX SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, se obliga să respecte caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului.Prin acţionarea butonului “Finalizează Comanda” de către client, acesta îşi însuşeşte prezenţele Termene şi condiţii de colaborare, pe care declară că le-a citit în prealabil, le-a înţeles şi este de acord cu acestea.